Việt nam vô địch

1668
việt nam vô địch
việt nam vô địch

Trên một chuyến bay có 2 người Việt Nam, 2 người Pháp, 2 người Mỹ, 2 người Nhật.

Khi máy bay, bay vào vùng gió xoáy của bão  lớn:

Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hi sinh bớt số người trên máy bay để giảm tải, huy sinh cứu những người con lại trên máy bay.

Nghe thế, lập tức 2 người pháp đứng dậy và hét lớn: “tinh thần napoleon bất diệt” rồi nhảy ra khỏi máy bay.

Xem thêm:

Máy bay bay thêm được 1 lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh thêm 2 người nữa trên máy bay để giảm tải cho máy bay.

Không ngần ngại 2 người nhật đứng dạy và hô to: “tinh thần Samurai bất diệt” rồi nhảy ra ngoài máy bay.

Máy bay bay được một lúc, cơ trưởng lại thông báo, nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải thi sẽ an toàn nếu không khả năng máy bay sẽ rơi!!!.

Ngay lập tức 2 người Việt Nam đứng dạy hô to:”Việt Nam vô địch!!!!”………… rồi đạp ngay  2 người Mỹ ra khỏi máy!!!!!!!

Các bạn thử cho lời bình nào

 

Sưu tầm: chăm sóc sức khỏe

Bình Luận