Tin vui tin buồn

841
giải trí
giải trí

Truyện cười tin vui tin buồn

Vợ thấy chồng đi làm về, liền chạy vội ra và nói: “Hôm nay nhà ta có hai tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước?”.
“Câu này nghe quen quá, anh đọc trong chuyện cười nào đó rồi nhé vợ. Nhưng thôi, có tới hai tin vui cơ à. Vậy vợ nói cho anh tin vui trước nhé”.

“Vâng, tin vui là răng đầu tiên của con trai đã mọc”.

“Tuyệt quá. Và tin vui nữa là gì?”.

“Nó cũng đã bắt đầu tập đi”.

“Không thể tin nổi. Thế tin buồn là gì?”.

“Trong lúc tập đi, nó ngã và cái răng đã gãy”

Xem thêm:

Sưu tầm: chăm sóc sức khỏe

Bình Luận