Thằng ngu

583
truyện cười
truyện cười

bé cười vui

Hai người ngồi cãi nhau:
– 1 người nói 4×4 = 16
– 1 người nói 4×4 = 17
2 người cãi nhau ko ai chịu ai, bèn lên quan xử, sau khi nghe câu chuyện, quan phán:
– Thằng 4×4 = 17 được về, thằng 4×4 = 16 lôi ra đánh 50 gậy.
Sau khi bị đánh đủ 50 gậy, tên này ấm ức vào trình quan:
“Thưa quan, sao con trả lời đúng mà lại bị đánh?”
“Mày biết đó là đúng mà còn đi cãi với thằng ngu làm gì? Đó là chân lý rồi, cái tội của mày là đi tốn thời gian vào đứa khác, đã ngu mà còn cố chấp, nên bị đánh là phải. Còn cái thằng ngu kia cho về xã hội, xã hội sẽ dạy cho nó, mày có nói cỡ nào nó cũng ko nghe đâu.”

Đọc thêm:

Cười đau ruột với những câu nói bất hủ của thầy cô đại học

Bình Luận